Huyệt Tam Gian


Huyệt Tam Gian

Tên khác: Thiếu Cốc, Thiếu Cốt, Tiểu Cốc

Huyệt Tam Gian có tác dụng tiết tà nhiệt, điều phủ khí. Chủ trị ngón tay trỏ viêm, lưng bàn tay đau, mắt đau, răng hàm dưới đau, họng đau, thần kinh sinh ba đau.

Huyệt Tam Gian
Huyệt Tam Gian

Tên Huyệt:

Huyệt ở cuối lóng (gian) ngón tay trỏ, lại là huyệt thứ 3 của kinh Đại Trường, vì vậy gọi là Tam Gian (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ:

Thiên ‘Bản Du’ (LKhu 2).

Đặc Tính:

Du huyệt, thuộc hành Mộc.

Vị Trí:

Tại chỗ lõm, sau và ngoài khớp xương bàn – ngón trỏ, trên đường tiếp giáp da gan tay – mu tay.

Giải Phẫu:

Dưới da là cơ gian cốt mu tay, cơ khép ngón tay cái và xương.

Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh trụ.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C7.

Châm Cứu:

Châm thẳng 0, 3 – 0,5 thốn. Cứu 3 – 5 tráng. Ôn cứu 5 – 10 phút.

Nguồn YDVN

https://shopee.vn/suckhoevang24


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.