Huyệt Thiên Tuyền


Huyệt Thiên Tuyền

Tên khác: Thiên Ôn, Thiên Thấp

Huyệt Thiên Tuyền nằm dưới đầu nếp nách trước, cách 2 thốn, giữa 2 cơ phần ngắn và cơ phần dài của cơ nhị đầu cánh tay. Trị ngực đau, tim nhói đau, lưng đau, mặt trong cánh tay đau, ho.

Huyệt Thiên Tuyền
Huyệt Thiên Tuyền

Tên Huyệt:

Huyệt là nơi tiếp khí của Thiên Trì, lại ở giữa huyệt Thiên phủ và Cực Tuyền, vì vậy gọi là Thiên Tuyền (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

Huyệt thứ 2 của kinh Tâm Bào.

Giải Phẫu:

Dưới da là khe giữa phần dài và phần ngắn của cơ 2 đầu cánh tay, chỗ bám của cơ cánh tay trước, mặt trước xương cánh tay.

Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh cơ -da.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D2.

Nguồn YDVN

https://shopee.vn/suckhoevang24


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.