Huyệt Tích Trung


Huyệt Tích Trung

Tên khác: Thần Tông, Tích Du, Tích Trụ

Huyệt Tích Trung nằm tại chỗ lõm ngay dưới đầu mỏm gai đốt sống lưng 11. Trị cột sống lưng đau, nấc, nôn ra máu, cơn đau dạ dầy, da vàng, tiêu chảy, lòi dom, động kinh.

Tên Huyệt:

Từ đốt sống ngực đến đốt sống thắt lưng có 21 đốt sống, huyệt ở giữa, vì vậy gọi là Tích Trung (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

Huyệt thứ 6 của mạch Đốc.

Giải Phẫu:

Dưới da là chỗ bám của gân cơ thang, cân ngực-thắt lưng của cơ lưng to, cơ răng bé sau-dưới, cơ gai dài của lưng, cơ ngang gai, dây chằng trên gai, dây chằng gian gai, dây chằng vàng, ống sống.

Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh sọ não số XI, nhánh đám rối cổ sâu và các nhánh của dây thần kinh sống.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D8.

Phối Huyệt:

Phối cứu Mệnh Môn (Đốc.4) + Thận Du (Bàng quang.23) + Trung Lữ Du (Bàng quang.29) + Yêu Du (Đốc.2) trị thắt lưng đau do chấn thương (Loại Kinh Đồ Dực).

Châm Cứu:

Châm chếch kim lên trên, luồn dưới mỏm gai, hướng vào khoảng gian đốt sống lưng 11 – 12, sâu 0, 3 – 1 thốn. Cứu 10 – 30 phút.

Ghi Chú:

+ Sách ‘Giáp Ất’ ghi không được cứu.

+ Sách ‘Y Học Nhập Môn’ ghi cấm châm lẫn cứu.

Nguồn YDVN

https://shopee.vn/suckhoevang24


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.