Huyệt Tiền Cốc


Huyệt Tiền Cốc

Huyệt Tiền Cốc nằm ở chỗ lõm nơi khớp xương ngón tay thứ 5 về phía xương trụ, khi nắm tay lại huyệt ở trước lằn chỉ tay ngón út và bàn, nơi tiếp giáp da gan và mu tay. Trị cánh tay đau, ngón tay tê, mắt đau, tai ù, sốt cao, tiểu nóng đỏ.

Tên Huyệt:

Huyệt ở phía trước (tiền) xương cuối ngón tay út (xương cao như cái hang = cốc) vì vậy gọi là Tiền Cốc.

Xuất Xứ:

Thiên ‘Bản Du’ (LKhu.2).

Đặc Tính:

+ Huyệt thứ 2 của kinh Tiểu Trường.

+ Huyệt Vinh của kinh Tiểu Trường, thuộc hành Thuỷ.

Giải Phẫu:

Dưới da là chỗ bám của cơ dạng ngón thứ 5 và cơ gấp ngắn ngón 5, bờ trong đầu trên đốt 1 xương ngón 5.

Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh trụ.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D1.

Châm Cứu:

Châm thẳng 0, 3 – 0, 5 thốn. Cứu 3 – 5 tráng, Ôn cứu 5 – 10 phút.

Tham Khảo:

“Sau khi sinh không có sữa: Dùng Tiền Cốc” (Thần Cứu Kinh Luân).

Nguồn YDVN

https://shopee.vn/suckhoevang24


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.