Huyệt Khư Nai


Huyệt Khư Nai

Huyệt Khư Nai nằm tại 1/3 ngoài xương đòn, xuống 1cm, sát dưới xương đòn, chỗ lõm giữa rãnh cơ Delta bên Trái. Được dùng trợ sức, cấp cứu khi thiếu máu ở vùng đầu mặt do chấn thương.

Huyệt Khư Nai
Huyệt Khư Nai

Giải Phẫu:

  • Dưới huyệt là rãnh Delta ngực, cơ ngực to, cơ Delta, cơ dưới đòn, cơ răng cưa to và các gian sườn 1.
  • TK vận động cơ là dây ngực to, dây mũ, dây dưới đòn, dây răng to của đám rối nách và dây gian sườn 1.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C4.

Tác Dụng:

  • Trợ sức, cấp cứu khi thiếu máu ở vùng đầu mặt do chấn thương.

Cách Bấm:

  • Không day nhiều và mạnh.

Ghi Chú:

  • Cùng vị trí này bên Phải là huyệt Đoạt thế.
  • Muốn dẫn máu lên đầu trong những trường hợp thiếu mãu não, rối loạn mạch máu não, chấn thương não… day nhẹ huyệt Khư nai (Đoạt thế), day hướng lên.

Khư Nai: Dẫn máu lên mặt

Vùng khóa kết hợp Đường dẫn truyền máu đến (các khiếu liên hệ)
Ngũ bội 1 Dẫn máu lên mũi.
Ngũ bội 2 Dẫn máu lên môi, miệng.
Ngũ bội 3 Dẫn máu lên lưỡi.
Ngũ bội 4 Dẫn máu lên mắt.
Ngũ bội 5 Dẫn máu lên tai.

Nguồn YDVN

CHIA SẺ:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.