Huyệt Trung Nhĩ


Huyệt Trung Nhĩ

Huyệt Trung Nhĩ nằm phía trên đỉnh vành tai (gấp tai lại để dễ thấy đỉnh nhọn) thẳng lên đầu, đụng vào khe rãnh (chỗ lõm), đó là huyệt. Được dùng trị đầu đau, Tai ù, điếc, nghe không rõ, Mi mắt sụp.

Huyệt Trung Nhĩ

Cách Bấm:

Thường phối hợp bấm cùng một lúc với các huyệt Khô ngu, Mạnh án, Mạnh nhĩ.

Cách lấy 4 huyệt trị tai ù, điếc cùng lúc như sau: Gấp vành tai lại làm chuẩn, áp vào da đầu, từ đó đo lên 1 ngang ngón tay cái là huyệt Trung nhĩ, để ngón tay trỏ vào, sau đó, lần lượt để 3 ngón tay (giữa, áp út và ngón út), ngón giữa để vào da đầu, sờ thấy có chỗ lõm là huyệt 2, sờ vào chỗ lõm kế tiếp là huyệt 3, và ngay chỗ lõm ở xương chũm, để ngón tay út vào, là huyệt 4.

Ghi Chú:

Cách lấy 4 huyệt trị tai ù, điếc cùng lúc như sau: Gấp vành tai lại làm chuẩn, áp vào da đầu, từ đó đo lên 1 ngang ngón tay cái là huyệt Trung nhĩ, để ngón tay trỏ vào, sau đó, lần lượt để 3 ngón tay (giữa, áp út và ngón út), ngón giữa để vào da đầu, sờ thấy có chỗ lõm là huyệt 2, sờ vào chỗ lõm kế tiếp là huyệt 3, và ngay chỗ lõm ở xương chũm, để ngón tay út vào, là huyệt 4.

Tham khảo:

Thử nghiệm nơi những người nhạy cảm cho thấy: Nếu chỉ day 4 huyệt Trung nhĩ, Mạnh án, Mạch nhĩ và Khô ngu, kinh khí chỉ chuyển quanh tai nhưng không vào trong tai.

Kết hợp khóa huyệt Cao thống + bấm 4 huyệt cùng lúc thì dẫn máu vào tai nhiều hơn.

Khóa huyệt Cao thống, kết hợp khóa (đặt tay đè vào) phía trên chân tóc trán khoảng 2 khoát (tức huyệt Thượng tinh) + bấm 4 huyệt trên thì kinh khí và máu không chỉ dẫn vào trong tai mà còn vào được mũi, họng, giúp thông tai – mũi – họng, hiệu quả sẽ cao hơn (vì thường 3 bộ phận này có quan hệ với nhau).

Nguồn YDVN

CHIA SẺ:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.