Huyệt Đối Nhãn


Huyệt Đối Nhãn

Huyệt Đối Nhãn nằm ở khớp 2 ngón chân cái (1) lên 1 khoát, thẳng gân giữa ngón lên. Được dùng trị mi mắt bị sụp xuống, mắt lác (lé). Tác dụng vào tai làm cho tai nghe rõ hơn.

Huyệt Đối Nhãn
Huyệt Đối Nhãn

Giải phẫu

 • Dưới huyệt là gân cơ duỗi dài riêng ngón cái, cơ duỗi ngắn các ngón chân, cơ gian cốt mu chân.
 • Thần kinh: có nhánh mu chân, dây TK hông (tọa) kheo trong của tiết đoạn TK thắt lưng 4 và cùng 1 (L4 – S1) đi qua.
 • TK vận động cơ là nhánh của dây TK chầy trước và nhánh của dây TK chầy sau.
 • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5.

Tác dụng

 • Trị mi mắt bị sụp xuống, mắt lác (lé).
 • Tác dụng vào tai làm cho tai nghe rõ hơn.

Cách bấm

 • Khóa Khô khốc 3 + bấm bên bệnh.
 • Trị lác (lé) mắt: Thường kết hợp với day ấn huyệt Khô khốc giữa.

Lưu ý:

Trên lâm sàng, có thể dùng huyệt Đối nhãn điều trị một số trường hợp bệnh về mắt như sau:

 • Mắt trợn ngược (nhãn cầu mắt thường bị kéo lên phía trên, có khi chỉ thấy tròng trắng mắt): Khóa Khô khốc 3 + khóa Achile, bấm huyệt Đối nhãn, kéo xuống về phía móng chân 7 – 10 lần.
 • Mắt cứ nhìn xuống, nhướng mắt lên khó khăn: Khóa Khô khốc 3 + khóa Achile, bấm huyệt Đối nhãn, đẩy dọc lên hướng mu bàn chân.
 • Mắt lé vào trong: Khóa Khô khốc 3 + khóa Achile, bấm bật huyệt Đối nhãn vào mé trong ngón chân cái.
 • Mắt lé ra ngoài: Khóa Khô khốc 3 + khóa Achile, bấm huyệt Đối nhãn, bấm bật huyệt Đối nhãn ß về hướng ngón chân thứ 2.

Nguồn YDVN

CHIA SẺ:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.