Huyệt Ngưu Tuyền


Huyệt Ngưu Tuyền


Huyệt Ngưu Tuyền nằm ở đỉnh mắt cá chân trong ra sau 2 khoát, thẳng lên 3 khoát (dưới huyệt Ngũ thốn 1 khoát). Được dùng trị bong gân ở mu bàn chân, liệt chi dưới…Để biết cách bấm huyệt này thì mời bạn xem bài viết dưới đây nhé.

Huyệt Ngưu Tuyền

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là bờ sau – trong xương chầy, bờ trước cơ gấp dài các ngón chân và cơ cẳng chân.
  • TK vận động cơ là các nhánh của dây chầy sau.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L4.

Tác dụng

  • Trị mu bàn chân sưng.
  • Bong gân ở mu chân, vùng mắt cá trong, vùng gân Achile, liệt chi dưới.

Cách bấm

Ấn – day.

  • Trị bàn chân thõng không nâng lên được (liệt cơ gấp – duỗi bàn chân): Khóa Khô khốc 1 + ấn day huyệt Ngưu tuyền.
  • Trị bong gân mắt cá chân trong: Đè vào (khóa) huyệt Ngưu tuyền, bấm lóng 2 Ngũ bội 1, day lên á.
  • Trị bong gân mắt cá chân ngoài: Đè vào (khóa) huyệt Ngưu tuyền, bấm lóng 2 Ngũ bội 5, day lên á.
  • Trị bong gân vùng giữa bàn chân: Đè vào (khóa) huyệt Ngưu tuyền, bấm lóng 2 Ngũ bội 2, day lên á.
  • Trị bong gân kèm máu bầm ứ: Khóa (đè vào) lóng 2 của Ngũ bội 1, bấm từ Ngưu tuyền xuống gân gót.

Lưu ý

Kết hợp với huyệt Túc mô để trị bong gân ở mu bàn chân.

Nguồn YDVN

CHIA SẺ:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.