Huyệt Thốn Ô


Huyệt Thốn Ô


Huyệt Thốn Ô nằm tại khớp 2 mu ngón chân cái hơi chếch vào phía trong, bên cạnh (không ở giữa) gân ngón chân, ngang với điểm nối xương ngón chân với xương bàn chân.

Huyệt Thốn Ô
Huyệt Thốn Ô

Cách bấm

Khóa khô khốc 1 + khóa Achille, bấm Thốn Ô.

CHIA SẺ:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.