Huyệt Xích Thốn


Huyệt Xích Thốn


Huyệt Xích Thốn có tác dụng làm nâng chân lên hoặc làm rung giật chân trong điều trị.

Huyệt Xích Thốn
Huyệt Xích Thốn

Nguồn YDVN

CHIA SẺ:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.