Huyệt Tá Trạch Dưới


Huyệt Tá Trạch Dưới: 

Huyệt Tá Trạch Dưới
Huyệt Tá Trạch Dưới

Huyệt tá trạch dưới 1: Làm giãn gân Achille, khớp cổ chân và khớp bàn chân.

Huyệt tá trạch dưới 2: Làm co duỗi đầu gối.

Huyệt tá trạch dưới 3: Làm dạng khớp háng.

Nguồn YDVN

CHIA SẺ:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.