Huyệt Khiên Lâu


Huyệt Khiên Lâu

Tác động Huyệt Khiên Lâu sẽ giúp trị bong gân bà tay và làm sáng mắt hiệu quả. Vậy cách bấm huyệt này ra sao thì mời bạn xem câu trả lời trong bài dưới đây nhé.

Huyệt Khiên Lâu
Huyệt Khiên Lâu

Vị trí

  • Trên mỏm trâm quay 2 khoát. Hoặc chéo 2 bàn tay vào nhau qua Hổ khẩu, ngón tay trỏ chạm vào xương quay ở đâu, hơi xịch vào bên trong một ít, đó là huyệt.

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là bờ trong – trước của gân ngửa dài, cơ gấp dài ngón cái, chỗ bám của cơ sấp vuông vào xương quay.
  • TK vận động cơ là nhánh của dây TK giữa.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C6.

Tác dụng

  • Trị bàn tay bị bong gân, tay bị sưng, làm sáng mắt.

Cách bấm

  • Trị bong gân ở tay: Khóa Hổ khẩu, bấm huyệt Khiên lâu bật vào trong.
  • Làm cho sáng mắt: Khóa Hổ khẩu, bấm huyệt Khiên lâu bật ra ngoài.

Lưu ý

  • Tương đương vị trí huyệt Liệt khuyết (của Châm cứu).
  • Trên thử nghiệm, một huyệt khác, thẳng từ lằn chỉ cổ tay quay lên khoảng 3 khoát cũng có tác dụng như huyệt Khiên lâu (có thể coi là Thiên lâu 2).

Nguồn YDVN

HIA SẺ:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.