Huyệt Tân Khương


Huyệt Tân Khương

Huyệt Tân Khương nằm tại khe giữa xương cùng 1 – 2 ngang ra 4 khoát, ở bờ trong cơ mông to. Trị đau thần kinh tọa, đầu lắc lư do chấn thương vào vùng hông bên phải, trẻ liệt chi dưới, cổ mềm yếu.

Huyệt Tân Khương
Huyệt Tân Khương

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là cơ mông to, bờ dưới cơ mông nhỏ, trên bờ cơ tháp, bờ ngoài chỗ bám gân cơ lưng to.
  • TK vận động cơ là các nhánh của dây TK mông trên và dây TK mông dưới, nhánh của đám rối cùng, nhánh của đám rối cánh tay.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L3.

Cách bấm

  • Trị thần kinh tọa đau : bấm – day.
  • Trị cổ yếu : khóa huyệt Tố ngư – bấm Tân khương.

Nguồn YDVN

CHIA SẺ:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.