Huyệt Trạch Đoán


Huyệt Trạch Đoán

Huyệt Trạch Đoán nằm tại sát cạnh dưới lồi cầu trong xương cánh tay, bên Trái. Huyệt có tác dụng làm duỗi khủy tay, trị tay không duỗi ra được, tay xoay trở khó khăn. Câm không đếm được số 4.

Huyệt Trạch Đoán
Huyệt Trạch Đoán

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là gân cơ 3 đầu cánh tay, rãnh ròng rọc khuỷu của mặt sau đầu dưới xương cánh tay.huyetvungtay-TRẠCH ĐOÁN 2
  • TK vận động cơ là các nhánh của dây TK trụ và TK quay.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D1.

Cách bấm

  • Trị tay không duỗi ra được: Khóa Hổ khẩu + ngón tay cái đè vào huyệt Trạch đoán day lên, xuống.
  • Trị câm: Ngón cái tay trái khóa huyệt Khung côn, tay phải dùng ngón trỏ điểm huyệt Trạch đoán ( day nhẹ, hơi hướng lên trên ).
  • Ngón cái tay trái khóa huyệt Trạch đoán, ngón cái tay phải day huyệt Khung côn. Sau đó nói bệnh nhân đếm 1, 2, 3, 4. Mấy ngày đầu có thể em bé chưa nói rõ ngay, kiên nhẫn một thời gian cho đến khi bé đếm được. Nếu không đếm được số 7, kết hợp thêm huyệt Thủ mạnh.

Nguồn YDVN

CHIA SẺ:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.