Huyệt Mạch Kinh – Trị Băng Huyết Và Kinh Nguyệt Không Đều


Huyệt Mạch Kinh – Trị Băng Huyết Và Kinh Nguyệt Không Đều

Huyệt Mạch Kinh nằm tại đỉnh mắt cá chân trong lên 2 khoát, ngay trên xương chầy, chân Trái. Được dùng trị kinh nguyệt không đều, băng huyết.

Huyệt Mạch Kinh - Trị Băng Huyết Và Kinh Nguyệt Không Đều
Huyệt Mạch Kinh – Trị Băng Huyết Và Kinh Nguyệt Không Đều

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là bờ sau – trong xương chầy, bờ trước cơ gấp dài các ngón chân và cẳng chân sau.
  • TK vận động cơ là các nhánh của dây chầy sau.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L4.

Tác dụng

Trị kinh nguyệt không đều, băng huyết.

Trong điều trị băng huyết:

  • Băng huyết nhẹ: Dùng huyệt Giác khí, Hữu môn.
  • Băng huyết vừa: Dùng huyệt Mạch kinh.
  • Băng huyết nặng: Dùng huyệt Án dương.

Cách bấm

Day + Đẩy lên.

  • Trị kinh nguyệt không đều: Khóa Khô khốc 3 + huyệt Mạch kinh (day tròn ¥ và day đẩy lên á).
  • Trị băng huyết: Khóa Khô khốc 3 + Mạch kinh (day đẩy lên á).

Lưu ý

  • Tương đương vị trí huyệt Trị chuyển cân (của Châm cứu).
  • Khảo sát lâm sàng cho thấy huyệt cũng có tác dụng trị gân cơ bắp chân bị co rút (chuột rút – vọp bẻ). Khóa Khô khốc 1 + day tròn huyệt Mạch kinh.

Nguồn YDVN

CHIA SẺ:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.