Huyệt Bách Lao


Huyệt Bách Lao


Huyệt Bách Lao có thể xác định bằng cách lấy huyệt Đại chùy đo lên 2 tấc, rồi đo ngang ra 1 tấc là huyệt. Được dùng trị đau cứng gáy, tràng nhạc, suy nhược và lao phổi.

Huyệt Bách Lao
Huyệt Bách Lao

Giải phẫu:

Dưới da là cơ thang, cơ gối đầu, cơ gối cổ, cơ dài đầu, cơ bán gai của đầu, cơ bán gai của cổ, cơ ngang gai, xương sống cổ 4.

Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh sọ não số XI, các nhánh của đám rối cổ sâu. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C3 hay C4.

Tác dụng:

Tại chỗ: Đau cứng gáy, tràng nhạc.

Toàn thân: Suy nhược, lao phổi.

Cách châm cứu:

Cứu 10-20 phút.

Nguồn YDVN

CHIA SẺ:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.