Khác nhau giữa thảo dược và huyệt đạo trong trị liệu


 Khác nhau giữa thảo dược và huyệt đạo trong trị liệu


Khác nhau giữa thảo dược và huyệt đạo trong trị liệu

Trong y học luôn luôn tồn tại hai phương pháp trị liệu chính là dùng thuốc và không dùng thuốc, sự khác nhau đó thể hiện trong đó y học Phương đông (Đông y) qua việc sử dụng thảo dược & huyệt đạo, sự khác nhau đó thể hiện trong y học Phương tây (Tây y) là thuốc tân dược & vật lý trị liệu. Mỗi phương pháp trị liệu này đều có những đóng góp to lớn đối với việc duy trì sức khoẻ thể chất, tinh thần cho con người. Trong phạm vi bài viết này, tôi xin chỉ ra một sự khác biệt rõ ràng nhất giữa thảo dược và huyệt đạo mà thôi.

Thảo dược là các loài cây mà chúng ta có những tri thức và kinh nghiệm về việc sử dụng nó trong việc điều trị một số bệnh tật nào đó, tất nhiên chúng ta có thể coi loại cây cỏ nào mọc trên trái đất này thì cũng có thể được gọi là thảo dược hay cây thuốc được, tuy nhiên do chúng ta chưa có đầy đủ kiến thức y học về toàn bộ các loài thực vật trên thế giới, vì thế mà con người chỉ mới sử dụng được vài nghìn loài cây thuốc khác nhau trong việc trị liệu mà thôi.

Thảo dược khi được chế biến để trở thành một vị thuốc, có một đặc điểm vô cùng quan trọng đó là khi chúng ta thu hái thì chúng đã chuyển từ dạng còn sống sang dạng “chết”, tức là phần năng lượng “tinh thần” trong mỗi cây thảo dược đã không còn tồn tại trong các bộ phận của cây như thân, cành, rễ, lá…như lúc còn sống. Lúc này, y học Phương đông dùng lý luận Ngũ hành là: Đất – Nước – Gió – Lửa – Không khí (Thổ – Thuỷ – Mộc – Hoả – Kim) để sử dụng các loài thảo dược này trong trị liệu. 

Thao duoc va huyet tao 2 hoc tri lieu
Thảo dược dùng trong trị liệu

Huyệt đạo là những vị trí đặc biệt nằm trên các đường kinh lạc chạy ngang dọc khắp cơ thể. Có thể ví huyệt đạo như là những loài cây thuốc sống “mọc trên da” của con người, sự khác biệt lớn nhất giữa huyệt đạo và các vị thuốc thảo dược đó là huyệt đạo là những “cây thảo dược sống”. Tức là khác hẳn một vị thuốc được thu hái về, chế biến, sao tẩm rồi sử dụng trong các toa thuốc tức là chỉ sử dụng cái “xác không hồn”. Sử dụng huyệt đạo trong trị liệu hoàn toàn ngược lại hoàn toàn, chúng ta đang dùng một điểm sống trong trị liệu. Vì thế y học Phương đông đã dùng một hệ thống khác là hệ tư tưởng Lục khí để sử dụng những huyệt đạo này trong trị liệu. Lục khí bao gồm các khí của ngũ hành cộng với 1 loại năng lượng nữa đó là năng lượng của tinh thần cái chỉ tồn tại trong những cơ thể đang còn sống mà thôi. Vì thế, việc sử dụng thảo dược và huyệt đạo trong trị liệu cần phải có hai hệ thống lý luận khác nhau thì mới có thể thu được kết quả cao.

Thao duoc va huyet tao 2 hoc tri lieu
Trị liệu bằng huyệt đạo

Nguồn HocTriLieu

CHIA SẺ:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.