Những câu nói hay trong trị liệu – P3


 Những câu nói hay trong trị liệu – P3

Những câu nói hay trong trị liệu P3
những câu nói hay
“Đau mà vẫn thích là đau tốt nhất”
Nhiều người mới học trị liệu thì cứ nhắm tới việc tạo ra lực thật mạnh, thật khoẻ, họ nghĩ rằng càng làm được mạnh thì mình càng giỏi. Họ đâu có biết rằng, làm đau có lúc là tốt nhưng có lúc lại gây hại, vậy để an toàn nhất và hiệu quả nhất thì ta cần tạo ra những đau tốt, tức là đau mà vẫn thích, sau đó không bị đau tăng.
câu nói hay 2
“Suy nghĩ là một loại lực dùng trong trị liệu”
Đúng vậy, suy nghĩ chính xác là một loại lực, vì xét đến cho cùng thì suy nghĩ tạo ra hành động, hành động thì cũng từ suy nghĩ ra mà, suy nghĩ sai thì hành động sai, suy nghĩ đúng thì hành động đúng, biết cách dùng suy nghĩ thì sẽ tạo ra được lực.
câu nói hay 3
“Chỉ truyền khí lực khi bạn đã có đủ năng lượng”
Nhiều người lúc mới học đã mong muốn có khả năng truyền năng lượng cho người khác nhằm giúp người đó khỏe mạnh nhanh chóng và thoát khỏi những khó chịu của bệnh tật chỉ trong thời gian ngắn. Điều đó là rất tốt, nhưng hãy cẩn thận hãy tốt đúng lúc và đúng chỗ. Không có đủ lực mà cứ cố tình truyền năng lượng tốt cho người khác thì chẳng khác nào nghèo thiếu ăn mà cứ muốn giúp người khác, điều đó chẳng những gây hại cho mình mà còn không đem lại lợi ích cho người nhân.
câu nói hay 4
“Làm chậm là yêu cầu bắt buộc khi trị liệu tự nhiên”
Làm chậm giống như thưởng thức món ăn ngon bằng cách nhai chậm, dù trình độ của bạn ở cấp độ nào đi chăng nữa, thì làm chậm luôn là một yêu cầu bắt buộc đối với một nhà trị liệu chuyên nghiệp.

(Còn tiếp)

Nguồn HocTriLieu

CHIA SẺ:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.